kopiowanie jest legalne

Jak wygląda prawo autorskie w usługach ksero?

Kserowanie zarówno fragmentów jak i całych książek jest w pełni legalne. Wynika to z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Art.23 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. (…)
Zakres użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.
Jeśli chcemy kopiować dla siebie, wystarczy, że utwór został wcześniej rozpowszechniony i możemy go powielić nawet w całości. Jeśli chcemy skopiować i oddać komuś innemu, musi on pozostawać z nami w związku osobistym.
Powyższych przesłanek nie spełniają punkty ksero oferujące gotowe książki, ponieważ ksero kopiuje wtedy w celach komercyjnych.

Na potrzeby szkolnych zajęć

Natomiast kopiowanie książek i ich fragmentów na potrzeby zajęć w szkolnych jest legalne.
Art. 27. Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.
Powyższy cytat prawny poszerza określenie „użytek osobisty” i „krąg osób pozostający w związku osobistym”, co jest tłumaczone wartością społeczną edukacji i prac naukowych.

Prawo zezwala na kserowanie lub skanowanie całej książki, jest to możliwe także w bibliotece. Jest to możliwe dzięki tzw. dowolnemu użytkowi, który nie ogranicza ani ilości stron kopiowanych, ani nie ogranicza typu dokumentacji.
Zgodnie z artykułem 23 par. Ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych: „Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego”.
Zgodnie z prawem nie ma ograniczeń co do ilości wykonywanych kopii, a także stron. Zakazane jest jednak udostępnianie treści na stronach internetowych, bądź rozpowszechnianie w celach zarobkowych.

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *