Najważniejsze informacje związane z formatem plików do druku

Format pracy – to jedna z najbardziej istotnych informacji opisujących zlecenie, bez której w drukarnia nie będzie mogła rozpocząć pracy.
Format materiałów do druku musi być jasno określony oraz odpowiednio oznaczony .
Format netto – jest to to wielkość końcowa produktu. Przy przygotowaniu materiałów do wydruku należy założyć właściwy format pracy. Warto pamiętać, że w przypadku oprawy klejonej, do formatu netto zalicza się także część papieru zasłoniętą przez klej. Nie zalicza się jednak grubości kleju wystającego poza obrys bloku kart. Przy projektowaniu wizytówki formatem netto jest jej część, którą widać po obcięciu, czyli po odjęciu bleedów oraz spadów.
Format brutto – Jest to format netto powiększony o spady.
Podsumowując format netto to wymiary gotowego produktu np. broszury, wizytówki, ulotki, plakatu, natomiast format brutto to dokument wraz z częścią spadową i informacyjną.
Spady to dodatkowy obszar przewidziany na potrzeby produkcji. Grafika i  ważne elementy danego projektu, które mają znajdować się przy krawędzi cięcia, powinny być „wyciągnięte” na obszar spadu. W czasie procesów produkcji obszar spadu obcina się bądź chowa do oprawy.
Zazwyczaj spady określa się na 2 lub 3 mm ale w przypadku projektowania banerów to może być już 2 albo nawet 3 cm.

co to jest format netto brutto druk

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *