Jak powinien wyglądać PDF do druku

 1. PDF powinien być zgodny z wersją X-1a
 2. Projekt przygotowany w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil Coated Fogra 39). Tryb RGB jest akceptowalny, ale istnieje ryzyko zmienionych kolorów, dalekich od tego, co widzisz na swoim ekranie.
 3. Wszystkie fonty zamienione na krzywebrak tego kroku może spowodować użycie innej czcionki i zmianę wyglądu projektu
 4. Spady po 1,5 mm z każdej strony
 5. Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 1,5 mm (katalogi i teczki 5 mm)
  brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów.
 6. Jeśli w projekcie znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane
  skala 1:1, rozdzielczość 300 dpi, kolory CMYK, 8 bitów na kanał – większa rozdzielczość nie wpływa na jakość wydruku a jedynie powiększa plik wynikowy i jest uciążliwa w dostarczeniu pliku
 7. Projekt wyśrodkowany na stronie
 8. W pracach wielostronicowych (np. katalogi, broszury) każda strona projektu powinna być osadzona na osobnej stronie dokumentu
 9. Bez linii cięcia (jeżeli występują linie cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto)
 10. Przy naklejkach nacinanych po kształcie należy umieścić wektorowy obrys nacinania na kolejnej stronie dokumentu (wymagane spady 1,5 mm)
  *w przypadku naklejek okrągłych nie jest wymagany wektor – wystarczy informacja o okrągłym kształcie w komentarzu do zamówienia