Opis: Jpg, jpeg, png, gif i tiff do popularnych formatów plików graficznych.

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych różnią się od siebie ze względu na sposób prezentowania danych obrazu, a także stosowanych sposobów kompresji i obsługiwanych modelów barwnych.
Formaty plików graficznych można podzielić na:
grafikę rastrową,
grafikę wektorową.
Dziś podpowiadamy czym się od siebie różnią powyższe formaty.
Grafika rastrowa
Obraz zapisany w takiej postaci jest układem barwnych (lub czarnych i białych) punktów — pikseli (ang. pixel = picture element = element obrazu), wypełniających obszar, zwykle o kształcie prostokąta.
Najczęściej źródłami grafik rastrowych są:
– skanowanie optyczne obrazów analogowych
– fotografia cyfrowa

Pamiętaj, że w przypadku grafiki rastrowej, można zmieniać jej rozmiar jedynie poprzez pomniejszanie. Jeśli ją powiększymy zostaną uwydatnione piksele, a jakość obrazu widocznie się pogorszy.

Grafika wektorowa
W przypadku grafiki wektorowej jest zupełnie inaczej. Zawiera ona w sobie kształty złożone z krzywych i wypełnień. Dzięki temu pliki możemy bez powiększać i zmniejszać bez utraty w jakości.
Pliki tworzone w technologii wektorowej doskonale sprawdzają się pod firmowe logo.

Podsumowanie
Grafikę rastrową wykorzystuje się najczęściej do przechowywania zdjęć i obrazów, natomiast gdy grafikę wektorową używamy zazwyczaj do przechowywania obrazów składających się z figur geometrycznych i tekstu.

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *