O nas

Moderato jest liderem druku w różnych formatach

Ksero Sosnowiec - Centrum - Moderato

Wyobraź sobie świat bez ksero. Czy to jest możliwe? Trudno sobie to wyobrazić, ale pierwsza kopiarka została zaprojektowana już w latach 1770-tych natomiast do powszechnego użycia weszła w roku 1779. Nie była to jednak maszyna kserograficzna a prasa przenosząca specjalny atrament. Jednak uważa się ją jako prekursora kserokopiarek. Wynalazcą dzisiejszej kserokopiarki jest Chester Carlson, który w roku 1937 wynalazł proces zwany elektrofotografią. Bardzo szybko znaleziono nazwę dla tego urządzenia i nazwano kserografią. Tutaj należy się wyjaśnienie wszystkim, którzy sadzą, że dzisiejsza nazwa kserokopiarki pochodzi od nazwy firmy Xerox. Owszem, forma ta bardzo wiele zrobiła dla przemysłu ksero, ale to nie od jej nazwy zaczerpnięto pochodzenie nazwy. Greckie słowo ksreros oznaczało coś suchego i to od niego pochodzi nazwa kserografia. Prasa, o której piszemy – pochodząca z roku 1779 tworzyła kopię na bazie wilgotnego papieru natomiast maszyna Carlsona wypuszczała kopię suchą, stąd wzięto właśnie nazwę kseros. Można zatem powiedzieć “sucha grafika” Rozwiązaniem tym kilka lat później, ale jeszcze w pierwszej połowie XX wieku zainteresowała się amerykańska firma Haloid Company, którą dziś znamy jako Xerox Corporation. Poniższy film opowiada całą historię.

O nas

Usługi Ksero w Sosnowcu
już od 1989 roku

Oczywiście chodzi o nasz punk ksero a nie o pojęcie w rozumieniu ogólnym. Kiedy zaczynaliśmy w roku 1989, zakupiliśmy wtedy maszynę Łódzkich Zakładów Mechanicznych a nazywała się PREXER. Maszyna “wypuszczała” kopie A4 i A3, ale skopiowanie serii ponad 30 kopii groziło już zapaleniem. Kopie paliły się żywym ogniem w ciągu kilku sekund trzeba było usunąć palące się kartki w taki sposób, żeby nie uszkodziły bębna pokrytego selenem. Praca przy takiej maszynie wymagała bardzo dużej uwagi a technologia wykluczała jednoczesną pracę na dwóch maszynach właśnie ze względu na ogień. To był rok, gdy odbiór zlecenia wiązał się z czasem. Czekało się po kilka dni na zamówione kserokopie. Termin 3 dni był terminem ekspresowym. Kiedy nasz punkt ksero zaczął istnieć – przeważnie najdłuższym terminem był czas oczekiwania dwóch godzin. Szybko zaczęliśmy wydawać kserokopie prawie od ręki, na poczekaniu.

Dzisiaj w dobie nowych mediów trudno wyobrazić sobie czasy naszego początku a nawet dni, kiedy nie można było mieć ksero w firmie. Jeszcze 15 lat temu maszyna ksero kosztowała bardzo duże pieniądze. Dzisiaj maszyny biurowe są stosunkowo tanie w przeciwieństwie do ich serwisu, który bardzo często jest równy cenie nowej maszyny ksero. Podobnie sytuacja wygląda z drukarkami domowymi, ale jednak są u prawie każdego z nas w domu. Ksero stało się powszechne. Metody kopiowania otaczają nas. Przykładem tego mogą być studenci, którzy przychodzą do naszego punktu i drukują materiały szkolne, śsciągi, prace zaliczeniowe a studenci drukują u nas prace inżynierskie, magisterskie czy licencjackie. Świadczymy również usługi introligatorskie takie jak oprawy prac dyplomowych, oprawy prac habilitacyjnych czy rozpraw doktorskich.