Składanie rysunków – sposób na przechowywanie.

Swoim Klientom Moderato oferuje składanie rysunków technicznych. Praca ta dzieli się na istotnych kilka etapów. W pierwszej kolejności należy przygotować odpowiednio i poprawnie plik z projektem druku, który trzeba następnie wydrukować, zgodnie ze wszystkimi zaleceniami klienta. Kiedy wszystko jest już gotowe i wydruk powstał zgodnie z życzeniem zlecającego, można przystąpić do składania rysunków. Istotną informacją jest fakt, że składanie arkuszy w Moderato odbywa się zgodne z Polską Normą PN-76/N. Zrobić to można na dwa sposoby: pierwszy z nich to tak zwany „do wpięcia”, drugi „do teczki”. Przy składaniu rysunków „do wpięcia”, sprawa jest ułatwiona ze względu na standardowy format A4. Całość można wtedy wpiąć do skoroszytu albo segregatora, a następnie oprawić. Metoda składania do teczki polega na złożeniu rysunków do formatu A4, a następnie odpowiednie ułożenie ich w teczce. Dzięki temu zawsze posiadasz łatwy i szybki dostęp do swoich rysunków, co jest niezwykle ważne jeżeli zależy nam wydajnej pracy.
Składając rysunki w wybrany przez siebie sposób możemy mieć pewność, że przechowywane będą w zabezpieczony sposób, dzięki służyć będą mogły latami.

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *